Staff Administrasi Jurusan Sejarah

1

 

Nama

:

Syamsul Bahri

Pangkat/golongan

:

Penata Muda Tk.I/III/b

NIP

:

196403101990031003

Pendidikan

:

SMA

 

2

 

Nama

:

Suci Lestari, S.E

Pangkat/golongan

:

Tenaga Kontrak

NIP

:

-

Pendidikan

:

Ekonomi Manajemen (S1-UNAND)

 

 

 

 

 

 

 

 

  Staff Administrasi Labor Jurusan Sejarah

 

1

 

Nama

:

Norilda Effendi, A.Md

 

Pangkat/golongan

:

Tenaga Kontrak

 

NIP

:

-

 

Pendidikan

:

Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan (D3 – UNP)